Opleiding 'Iedereen aan het werk'

Een opleiding om mensen met een (arbeids)beperking en/of mensen uit een andere kwetsbare groep aan en in een job te helpen.

De klemtoon van dit opleidingsonderdeel ligt op de methodiek Supported Employment die internationaal als de beste praktijk beschouwd wordt om de slaagkansen op betaald werk in een reguliere werkomgeving te waarborgen. Verwacht je daarnaast ook nog aan een onderdompeling in het veld ‘arbeid en gezondheid’, de verschillende actoren en aan een basis arbeidsrecht en sociaal recht.

‘Iedereen aan het werk' maakt deel uit van de opleiding Bachelor ergotherapie. Dit opleidingsonderdeel  wordt georganiseerd door Artevelde Hogeschool in samenwerking met SUEM.be, de Belgische koepelvereniging voor Supported Employment. Ook mensen uit het werkveld kunnen  hierbij aansluiten. Dit is een ideale kans om je professioneel te versterken. Er zijn geen diplomavereisten om te mogen inschrijven.
 

Meer info over de opleiding

Meer info over deze opleiding