Handboeken

SUEM.be wil dat meer mensen met een beperking of (arbeids)handicap duurzaam en betaald aan het werk kunnen.

Een vertegenwoordiging van leden van de EUSE (European Union of Supported Employment) ontwikkelde én verankerde daarom een samenhangende methodiek voor gespecialiseerde Supported Employment dienstverlening.  Dit schreven ze neer in het handboek Supported Employment.

Het handboek bevat een aantal visieteksten en praktische handleidingen. Het is bedoeld voor leidinggevenden die het kunnen gebruiken als onderdeel van de vormingsprogramma’s voor hun medewerkers.  Ook medewerkers zelf vinden er een leidraad in voor hun dagelijkse werk. Op die manier verbeteren we de kennis en vaardigheden van professionals.

Download het handboek Supported Employment

Download het Z²O handboek