Wat is supported employment?

Supported Employment wordt internationaal als de beste praktijk beschouwd om de slaagkansen op een ‘gewone’ werkvloer te waarborgen voor mensen met een (arbeids)beperking en andere kwetsbare groepen.

De methodiek is een 5-stappenproces dat de klant ondersteunt voor, tijdens en na het vinden van een job. Ook de werkgever wordt ondersteund. Hierbij ligt de focus op de mogelijkheden van de persoon eerder dan op de beperkingen.

Lees alles over Supported Employment in het handboek en onze andere publicaties hieronder.

 
01.
Eén definitie van Supported Employment

Ondersteuning bieden aan mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt om werk op de reguliere arbeidsmarkt te vinden en te houden

 
02.
Twee primaire klanten

Het Supported Employment model ondersteunt 2 primaire klanten: de werkzoekende en de werkgever

 
03.
Drie fundamentele elementen

Het Supported Employment model kent 3 fundamentele elementen:

 • Betaalde arbeid onder dezelfde voorwaarden als werknemers zonder beperking of afstand tot de arbeidsmarkt

 • Inclusie op de reguliere arbeidsmarkt; dus niet in een beschermde omgeving. Zelfstandig ondernemerschap behoort ook tot de mogelijkheden

 • Voortdurende ondersteuning van werknemer en werkgever tijdens de betaalde tewerkstelling

 
04.
Vier kenmerkende aspecten

Het model kent 4 kenmerkende aspecten:

 1. Place: Prioriteit is het vinden van een werkplek en het plaatsen van de werkzoekende of het onderzoeken van de mogelijkheden van een zelfstandige activiteit
 2. Train: Eénmaal geplaatst, wordt de werkzoekende ondersteund om de job aan te leren. Dit kan één-op-één ondersteuning door een jobcoach inhouden. De jobcoach helpt ook met het zoeken naar geschikte opleidingen die eventueel noodzakelijk zijn
 3. Maintain: De jobcoach blijft de medewerker en werkgever op hun maat ondersteunen eenmaal de tewerkstelling effectief gestart is om wederzijdse noden maximaal op elkaar af te stemmen
 4. Progress: De opdracht van de jobcoach bestaat er ook in om de werknemer te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van zijn loopbaan
 
05.
Vijf stappen in het proces

Het Supported Employment model bestaat uit 5 stappen:

 1. Klantbetrokkenheid
 2. Beroepsgerichte profilering
 3. Jobfinding
 4. Werkgeversbetrokkenheid
 5. Ondersteuning op en naast de werkvloer