werkvloerwerk

Onze visie en  opzet weerspiegelt zich in de term ‘werkvloerwerk’. We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en zijn ervan overtuigd dat kansen krijgen om op een gewone werkvloer te werken hiertoe de beste mogelijkheden biedt.

 

Supported Employment wordt internationaal beschouwd als de beste praktijk om de slaagkansen op die 'gewone' werkvloer te waarborgen.